MUDr. Josef Král

Višňová bl.530/673, 434 01 Most

Tel.: 474 552 851 Mail: infokardiomost.cz

Jak se měří krevní tlak


Měření TK v ordinaci                                    

U lékaře se nejčastěji setkáváme s měřením TK pomocí rtuťového tonometru. Systolický TK odečítá lékař při prvních zvukových vjemech (tzv. Korotkovovy fenomény) a diastolický TK při jejich vymizení. TK naměřený v ordinaci bývá někdy vyšší než TK, který si pacient naměří v klidu doma (tzv.  hypertenze bílého pláště).


Přestože jsou tyto tonometry považovány za jedny z nejspolehlivějších, jejich užívání bude zřejmě v nejbližší době omezeno, kvůli připravované legislativě EU o zákazu používání rtuti v ordinacích.

 

Domácí měření tlaku krve

TK je měřen ve většině případů na automatických tonometrech. Získáme větší počet měření než v ordinaci a podaří se vyloučit hypertenzi bílého pláště. Průměrná hodnota domácích tlaků krve odpovídá dosti přesně průměrné hodnotě denního TK, získaného ambulantním 24-hod. monitorováním. V současné době se doporučuje, aby byla prováděna dvě ranní a dvě večerní měření během tří pracovních dnů v týdnu.

 

Automatické tonometry

Tyto přístroje měří primárně střední tlak krve a systolický  a diastolický TK jsou odhadovány nepřímo, pomocí matematického výpočtu. Kvalita konkrétního přístroje se odvíjí právě od toho, nakolik je schopen správně odhadnout systolický  a diastolický tlak krve. Mezi automatickými tonometry testovanými Evropskou hypertenzní společností obstálo z 23 přístrojů jen 5, všechny byly značky Omron.


Z testovaných zápěstních tonometrů neuspěl ani jeden!


Měření TK je poměrně jednoduché, avšak proto, abychom dostali validní a srovnatelné výsledky, je třeba dodržovat několik důležitých zásad.

  • Pacient by asi 30 minut před vyšetřením neměl kouřit nebo požívat kofein a alkohol.

  • S měřením tlaku lze začít nejdřív 5-10 minut po zklidnění pacienta.

  • Tlakoměr (tonometr) by měl být umístěn ve vertikální poloze, vyšetřovaná osoba by měla sedět na židli s opřenými zády a volně položeným předloktím, aby manžeta byla ve výši srdce.

  • U některých pacientů je TK v ordinaci měřen vleže na zádech a vstoje, pro možnost výskytu ortostatické hypotenze (náhlý pokles tlaku při změně polohy).

  • Důležitá je velikost manžety, při obvodu paže pod 33 cm použijeme manžetu šíře 12 cm, u paže s obvodem 33-41 cm manžety široké 15 cm a u paže nad 41 cm je vhodná šíře manžety 18 cm.

  • Nejvhodnější je měřit TK na odhalené paži, u těsného přiléhavého oblečení si nevyhrnujte rukáv, ale raději tuto část oblečení sundejte.

  • Manžeta by měla být přiložena na paži, aby ji těsně obepínala a aby prostředek gumového vaku manžety přiléhal na pažní tepnu.

  • Při prvním měření je důležité srovnat tlak na obou pažích, abychom zjistili případný rozdíl  a nadále měřili na paži s vyšším TK.

  • Při měření nesmíte hýbat s manžetou, ani se nadměrně rozptylovat.

  • Mezi jednotlivými měřeními by měla být dodržena pauza 3 minuty, aby se zamezilo chybně naměřeným hodnotám.


Hranice diastolického a systolického TK

Arteriální krevní tlak má své minimum (diastolický TK) a maximum (systolický TK). Normálně naměříme do věku asi 45 let v klidu diastolický tlak 60-90 mm Hg a systolický TK asi 100-140mm Hg. Horní hranice normálního tlaku krve musí být jasně definována. Proto Světová zdravotnická organizace (WHO) navrhla pro všechny věkové skupiny tyto hodnoty:


                                              diastolický TK [mm Hg]         systolický TK [mm Hg]

normální tlak                                    <90                                              <140
hraniční hypertenze                         90-95                                         140-160
hypertenze                                      >95                                              >160Pro pacienty s diabetes mellitus (cukrovka) jsou hodnoty systolického i diastolického TK posunuty k ještě nižším (přísnějším hodnotám),  tedy do 135/85.

InformaceKrevní tlak

© 2021 Insion