MUDr. Josef Král

Višňová bl.530/673, 434 01 Most

Tel.: 474 552 851 Mail: infokardiomost.cz

Důležitý je pohyb

Pohybová aktivita je velmi účinné nefarmakologické opatření, které dokáže snížit riziko opakování či zabránit i vzniku infarktu myokardu. Od fyzické aktivity myokardu lze očekávat zlepšení kvality života, snížení rizika vzniku některých nádorových onemocnění a správná a pravidelná fyzická aktivita také umožní lepší kontrolu hypertenze, dyslipidémie či metabolického syndromu.  Už dávno neplatí, že by po infarktu myokardu nebo u pacientů se srdečním selháváním měl být dodržován jen klidový režim a žádná fyzická aktivita, nebo byl dokonce sport považován za rizikové chování.

Dnes je naopak trend u pacientů po infarktu myokardu nebo s chronickým ale stabilizovaným srdečním selháváním rozvíjet pravidelnou pohybovou aktivitu. Každý pacient si může najít vhodnou pohybovou aktivitu. Podmínkou však je respektování některých pravidel. První podmínkou je stabilizovaný stav ve smyslu vyřešení nedokrvení srdečního svalu, stabilizace eventuálního srdečního selhávání a vyloučení závažné rytmové poruchy. K tomu slouží některé zákroky, jako například revaskularizace myokardu, ale také správná farmakoterapie. Druhou podmínkou zahájení pohybové aktivity po infarktu myokardu je postupné zvyšování zátěže, která musí být bezpečná. Za nepostradatelné proto považujeme provedení zátěžového testu před zamýšlenou pohybovou aktivitou po infarktu.

Redukce hmotnosti

U obézních pacientů je rozumná redukce hmotnosti doporučována k snížení kardiovaskulárního rizika (tj.riziko opakování či nově vzniklého infarktu myokardu či cévní mozkové příhody), ale očekáván je také blahodárný efekt na redukci rizika vzniku nádoru či ovlivnění pohybového aparátu a další.

Pro zdravou a dlouhodobě úspěšnou redukci hmotnosti je vždy potřebná fyzická aktivita. Problémem, před kterým stojí obézní pacient, je stanovení vhodné pohybové aktivity vzhledem k častým dalším přidruženým onemocněním a stanovení optimální intenzity zátěže. Protože obezita je také spojena s vyšším rizikem kardiovaskulárních komplikací.

Odvykání kouření

Nebezpečí kouření

Škodlivost kouření tabáku je známa celou řádku let, přesto se nedaří počty kuřáků zásadním způsobem snížit. Odvyknutí kouření není bohužel vůbec snadné.  Obrovskou motivací k zanechání kouření je prokázané výrazné snížení rizika aterosklerotických komplikací (výskyt dalšího IM, snížení rizika srdečního selhávání, snížení rizika náhlé smrti, snížení rizika cévní mozkové příhody, snížení rizika zhoršení ischemické choroby dolních končetin). 

Riziko kouření tabáku

·         Zkrácení života o 15 let.

·         Je příčinou každého 5. úmrtí (především na kardiovaskulární choroby).

·         Způsobuje 1/3 nádorových onemocnění.

·         Je příčinou 80 % chronických plicních onemocnění.

·         Denně na komplikace kouření umírá v České republice 50 pacientů.


Proč jsou cigarety tak nebezpečné pro kardiovaskulární systém?

Udává se, že cigaretový kouř obsahuje více než 3 000 převážně toxických sloučenin. Při vykouření cigarety si zvýšíte hladinu adrenalinu, mírně se zvyšuje tepová frekvence a krevní tlak. Taková reakce má za následek větší spotřebu kyslíku srdečními buňkami.  Cigaretový kouř však obsahuje velké množství oxidu uhelnatého, který zhoršuje schopnost červených krvinek přenášet kyslík. Navíc složky cigaretového kouře ničí výstelku tepen celého těla a usnadňují tak proces aterosklerózy. Při ateroskleróze dochází k ukládání tukových částic do stěn tepen, které se následně zužují a ztrácejí schopnost  rozšířit svůj průměr při potřebě větší dodávky krve. Usazeniny tukových částic v tepnách kuřáků jsou velmi agresivní a vnitřní výstelka tepny se nestačí dostatečně dobře hojit. Výsledkem je riziko prasknutí „jizvičky“ směrem do vnitřku tepny. Dochází tak ke kontaktu krve s usazenými tukovými částicemi a vzniku krevní sraženiny nad prasklinou. Krevní sraženina může zcela uzavřít tepnu a právě tímto mechanizmem vzniká například akutní infarkt myokardu při uzavření věnčité tepny. Proces vzniku krevní sraženiny je navíc při kouření cigaret vystupňován.

Jak ukončit letité kouření cigaret?

Pokud přicházíte domů po kardiovaskulární příhodě z nemocnice, kde jste byli nuceni kouření zanechat, využijte této příležitosti a s kouřením cigaret znovu nezačínejte.  Pozdější snahy o zanechání kouření budou jistě složitější a „bolestnější“.  Najděte si chvilku a proberte svoji zdravotní situaci s rodinou, poproste je o jejich podporu. Mnozí z Vás budou překvapeni ochotou a dokonce i nadšením ze strany Vašich blízkých.

Pokud stále kouříte, nevěšte hlavu.  Najděte si chvilku, kdy si ujasníte důležitost zanechání kouření a pokud máte tu možnost, poproste rodinu a své přátele o pomoc. Stanovte si pevné datum poslední cigarety a své chování přizpůsobte tomuto datu. Začněte odstraňovat zásoby cigaret, tabáku, zbavte se zapalovačů a ostatních kuřáckých pomůcek.  Připravujte se na to, jak budete řešit stresové situace, které jste v minulosti přežili s cigaretou v ruce.  Zamyslete se, kdo a co Vás bude zrazovat z Vašeho rozhodnutí stát se nekuřákem.  Mnohým zrádným situacím můžete předejít.  Určitě se připravte na setkání s „troubou“, který Vás bude zrazovat přihlouplými poznámkami.  Bude pro Vás velkou výhodou, pokud budete mít promyšlenu odpověď a v plánu další postup, pokud přihlouplý otrapa se svými poznámkami nepřestane.  Po zanechání kouření Vás nemusí provázet jen touha po cigaretě, připravte se také na možnou přechodnou rozmrzelost, podrážděnost, úzkost, horší soustřední, někdy poruchy spánku. Buďte si vědomi těchto možných přechodných nepříjemností a mějte v záloze nějaké řešení.  Zanechání kouření také často vede ke zvýšení chuti k jídlu, ani tímto se však nenechte odradit.  I když se Vám po zanechání kouření nepodaří udržet hmotnost tak, jak byste si přáli,  pro Vaše zdraví je abstinence kouření důležitější.

Efekt zanechání kouření po kardiovaskulární příhodě

·         Dvojnásobné snížení rizika opakování další příhody

·         Snížení úmrtnosti o 20-40 %

Uvědomte si, že zanecháním kouření dvojnásobně zlepšíte svoji prognózu do budoucna! Takto významného efektu lze jen stěží docílit užíváním nejmodernější kombinované farmakologické léčby po kardiovaskulární příhodě. 

InformacePrevence

© 2021 Insion